Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Όργανα Διοίκησης
 

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

  1. Το Συμβούλιο Διοίκησης που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 3329/05.
  2. Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου.
 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία