Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία
 
 
 
   
 
 
Στελέχωση
 

Θέσεις
Συντ. Δ/ντές
Δ/ντές
Επιμ. Α'
Επιμ. Β'
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
Σύνολο
Κάλυψη
Προβλεπόμενες
7
7
12
12
14
67
66
40
225
Κατεχόμενες
7
7
8
5
6
40
45
28
146
67%
Προσωποπαγείς
1
13
14
Κενές
4
7
8
27
21
12
79
33%
Θέσεις Δεσμευμένες
5
2
1
4
9
21
9%
Προσλήψεις 2016
1
3
1
1
6
3%
Αποχωρήσεις 2016
1
1
2

4

2%

Προσλήψεις - Αποχωρήσεις Ειδικευμένων Γιατρών Ε.Σ.Υ. 2010-2016

'Ετος
Προσλήψεις
Αποχωρήσεις
Συντ. Δ/ντές
Δ/ντές
Επιμ.Α'
Επιμ.Β'
ΣΥΝ
Συντ. Δ/ντές
Δ/ντές
Επιν.Α'
Επιμ.Β'
ΣΥΝ
2010
  2   3 5 3   2 1 6
2011
1   1 5 7   1 1   2
2012
    1 1 2 1   1 2 4
2013
    1 1 2   1 1 1 3
2014
  1     1 1   1 1 3
2015
    1   1     1   1
2016
      1 1       1 1
ΣΥΝΟΛΟ
1 3 4 11 19 5 2 7 6 20

Προσλήψεις - Αποχωρήσεις Μόνιμου Προσωπικού 2010-2016

'Ετος
Προσλήψεις
Αποχωρήσεις
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΣΥΝ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
ΣΥΝ
2010
  12 9   21   5 4 1 10
2011
  1     1   2 5 3 10
2012
        0   3 12 10 25
2013
        0 1 2 4   7
2014
  1   1 2 1 1 8   10
2015
  2   1 3   2 1 3 6
2016
1 2 2 1 6 1 2     3
ΣΥΝΟΛΟ
1 18 11 3

33

3 17 34 17 71

 

Τελευταία Ενημέρωση: 06/10/2016

 
 
      Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία